Publicaties en video's over niet-ioniserende straling

Video's over straling

Straling & kinderen

deredactie.be - Koppen - 28/02/2013

Wifi, 3G, Ipads-pods-phones, smartphones, ze zijn overal in huis. Ook – en steeds meer - bij kinderen, die tegenwoordig straling te verwerken krijgen van in de wieg. Het programma "Koppen" ging op bezoek bij 2 gezinnen.

Ziek van je mobieltje

Zembla - Ziek van je mobieltje - 01/06/2012

Houdt hem niet tegen je oor, draag hem niet in je binnenzak en leg hem niet vlak naast je op het nachtkastje: de mobiele telefoon. Kinderoncoloog Stefaan van Gool van de Universiteit Leuven ziet vooral gevaar voor kinderen.

Zwitserland waarschuwt

Magda Havas - Microwave radiation - 19/10/2010

De Zwitserse overheid denkt dat de straling van draadloze toestellen veel schade kunnen berokkenen bij foutief gebruik en waarschuwt hiervoor de bevolking.

Dagelijkse straling van je mobiele telefoon

CNN

Je houdt van je smartphone, maar kan het zijn dat het toestel schadelijke straling uitzendt? CNN's dokter Sanjay Gupta legt uit.

Resonance - Beings of frequency

Patient Zero Productions & James Russel

De toename van draadloze technologieën beïnvloedt ons leven. In deze documentaire wordt aangetoond hoe de invoering van zendmasten een invloed heeft op bijen en worden er verbanden gelegd met gezondheidsrisico's bij de mens.

De telecom-fraude onder vuur

ARTE-documentaire van Jean-Chrisophe Ribot

6-delige documentaire over de mogelijke gevaren van gsm-stralen en de manier waarop de wetenschap, de overheid én de publieke opinie daarmee omgaan.Publicaties over straling

Ons dagelijks leven in de microgolf

Kinderhemato-oncologie, UZ leuven, ku leuven, België - 2008

Ons dagelijks leven in de microgolf: goed of slecht?. De kinderarts kan in heel deze maatschappelijke discussie de toepassing van het voorzorgsbeginsel best maximaal onderschrijven, zowel het ALARA principe als het principe Prudent Avoidance.

Belgische gemeente licht jongeren voor

Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde

Met deze kleine gids wil de gemeente Watermaal-Bosvoorde je een aantal praktische raadgevingen aanreiken waardoor je, door ze toe te passen en er ook over met je vrienden en vriendinnen over te praten, over alle informatie beschikt.

Mobiele telefoon en gezondheid

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Wilt u weten of de elektromagnetische golven van uw gsm al dan niet schadelijke zijn voor de gezondheid? Wat is 'gsm-straling' en aan welke normen gsm-toestellen moeten voldoen? Wat concluderen de wetenschappelijke studies?

Elektromagnetische velden en gezondheid

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Deze brochure geeft toelichting bij de bestaande wetenschappelijke onzekerheden, beleidskeuzes en huidige reglementering in verband met elektromagnetische velden en gezondheid.

Elektromagnetische straling in de leefomgeving

Studie door OIVO - oktober 2008

Deze studie gaat na wat het blootstellingsniveau is in en om privéwoningen. De wetenschappelijke studies over de mogelijke gezondheidseffecten van de elektromagnetische stralen worden toegelicht.

Blootstelling aan niet-ioniserende stralingen

Hoorzitting Vlaams Parlement - juni 2008

Een verslag van de hoorzitting in het Vlaams Parlement over de blootstelling aan niet-ioniserende stralingen. Namens de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed.